Ελαστικοί Σωλήνες      
  Βιομηχανικές Πόρτες  
  Στεγανοποίηση  
  Ανοξείδωτα Εξαρτήματα  
  Αντλίες  
  Όργανα Μέτρησης  
  Έναλλάκτες Θερμότητας  
  Μηχανήματα Καθαρισμού                          
Σιλικόνη    
  Τεφλόν         Δείτε ένα  video (Μέγεθος αρχείου 4 mb) από κατακόρυφη πνευματική αντλία να αδειάζει βαρέλια με πάστα τομάτας  
             
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              Οι σελίδες μας ανανεώνονται διαρκώς  
                                   
Αιμου 30 - 11855 Αθήνα - Τηλ.:2103460551 - Fax:2103466127 - e-mail:sales@veltitech.com

 

.